İstanbul’da doğdum. Orta ve lise eğitimini Işık lisesinde tamamladım. İstanbul Üniversitesinin Türk dili Edebiyat ve kütüphanecilik bölümlerini bitirdim.

Çocukluğum da dâhil hayatımın bu kentte geçmiş olması bana öykü konusunda geniş ve zengin imkânlar sağladı. Doğduğum şehrin görkemli tarihi mekânlarının bulutlara doğru uzamış gökdelenlerle kuşatıldığına şahit oldum. Aynı süreçte onların da ironik biçimde derme çatma yerleşim alanlarıyla çepeçevre sarılmasını izledim. Şehrin o muhteşem dokusunun önceleri yavaş sonraları olabildiğince hızlı kirlenişine tanık oldum, yeşil tepelerinin ve güzelim ormanlarının kenarından köşesinden göz açıp kapayana kadar yağmalanıp yok edilişlerine de!

Öyle sanıyorum ki hiçbir yerde, hiçbir yerleşik burada olduğu kadar yaşadığı yere yabancı ve kayıtsız olmamıştır. Nihayetinde ne şehirli ne köylü “iki ara bir derede kalmış!” bu insanları öykülerimde yorum yapmadan, en doğal halleriyle okuyucularıma tanıtmaya çalıştım. Bunun için sade bir dil ve doğal bir anlatım kullandım ve yüzün üzerinde hikâye yazdım. Farklı ve ilginç bir ses getirebildiysem ne mutlu bana!