Menderesli Yıllar Demokrat Parti Döneminde İşçi Hareketleri (e-Kitap)

Yayınevi: Yazardan Direkt
Dil: Türkçe
Format: e-Kitap (epub)
Yayım Tarihi: 2016
ISBN: 978-605-66582-1-1
[share]

 12,00

Stok kodu: 978-605-66582-1-1 Kategoriler:

Arka Kapak

Muhalefet döneminde ve iktidarının başlangıç yıllarında işçi hareketleriyle yakın bir ilişki içerisine giren ve grev hakkını savunan Demokrat Parti toplu ilişkiler alanında giderek otoriter bir görünüm kazanmıştır. İş Kanunu ve Sendikalar Kanunu ile grev yasaklandığından önemli ölçüde işlevsiz duruma getirilmiş olan sendikalar işçiler tarafından yeterince desteklenmemiştir. Dönem içerisinde sendikal etkinliklerin sınırlı kalmasına karşın limanlarda yükleme boşaltma işçileri çimento işçileri mensucat dokuma ve çırçır işçileri inşaat işçileri temizlik işçileri değirmen ve fırın işçilerin karayolları işçileri şoförler ve hayat kadınları çok sayıda iş durdurma eylemi ve grev gerçekleştirilmiştir. Ücret artışı istekleri çalışma sürelerinin fazlalığından kaynaklı şikayetler işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin sorunlar ve mezhepsel sorunlar grevlerin nedenleri arasında sayılabilir. Grevlerin bir kısmı isteklerin işveren tarafından kabul edilmesiyle sonuçlanırken bazı grevler mahkemelere taşınmış bir kısmı ise kolluk kuvvetlerinin grevddeki işçilere saldırmasıyla sonuçlanmıştır.

1950 1960 döneminde grev ve toplu sözleşme hakkını vermeye yanaşmayan DP iktidarları işçilerin desteğinin devamını sağlamak amacıyla bireysel hakları ilgilendiren yasal düzenlemelere ağırlık vermişlerdir. Bireysel iş ilişkileri alanında çok sayıda yasa tüzük ve yönetmelik çıkarılmış olmasına rağmen bazı ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı tam olarak uygulamaya geçirilememiştir. İş Kanunu ile haftalık çalışma süresi 48 saat olarak belirlenmiş olmasına karşın bu sınırları aşan çalışma süreleri uygulanmış işçiler bazı işkollarında günde 11- 12 saat ve fazla çalışma ücreti almaksızın çalıştırılmışlardır. 1950 öncesine göre azalmakla birlikte çocuk işçi ücretlerinin düşük olması nedeniyle çalışma yaşma ilişkin sorunlar da gündemdeki yerini korumaya devam etmiştir. Sigortalı işçi sayısındaki artışa paralel olarak sağlık kurumları sayısının yeterince artmaması ise işçiler arasında şikayetlerin artmasına yol açmıştır. Bazı işçiler de tütün mensucat ve maden işletmelerinde gerekli önlemler alınmadığı için tüberkülozun artmasından yakınmışlardır.

1950-1960 döneminde kişi başına GSMH % 36 artarken, sigortalı işçilerin gerçek ücretleri % 27 oranında artabilmiştir. Memur maaşlarındaki hızlı erimeye karşılık, sendikal etkinliklerin artması ve işyeri temsilcilerine bazı güvenceler getirilmesi gibi faktörler, işçi ücretlerinin ekonomik gelişmeleri izlemesini sınırlı da olsa kolaylaşlaştırmıştır. Kamu kesiminde sigorta priminin devlet tarafından ödenmesi ve devletin sosyal kaygılarla İDT’nde çalışanlara ek ödemelerde bulunması gibi nedenlerle, kamu kesimindek ücretler özel kesimden daha yüksek olmuştur. Kadın işçilerin daha az eğitim gerektiren gıda, mensucat ve tütün işkollarında yoğunlaşmaları, ücretlerin düşük kalmasında önemli rol oynamıştır. Çocuk doğurma ve büyütme gibi nedenlerle çalışma yaşamı kesintiye uğradığından, en yoğun oldukları işkollarında dahi, ustabaşılık gibi yüksek ücrretli kategoriler içerisinde çok düşük oranlarda yer almışlardır.

İçinde Ne Var

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.