Türkiye’de Neo-Liberal Yıkım Süreci (e-Kitap)

Yayınevi: Yazardan Direkt
Dil: Türkçe
Format: e-Kitap (epub)
Yayım Tarihi: 2016
ISBN: 978-605-83475-8-8
[share]

 9,00

Stok kodu: 978-605-83475-8-8 Kategoriler:

Arka Kapak

1980’lerin başlangıcından itibaren varlığını hissettirmeye başlayan neo-liberal politikalar, son 30 yılda global ölçekle bütün sonuçlarıyla toplumsal alanı etkisi altına almıştır. Sosyal devlet kazanımlarını yok etmek amacıyla sınıf mücadelelerinin üzerinde yaratılan baskılar ve özelleştirme furyası gibi uygulamalar, yeni dönem İktisadî politikalarının uygulama araçları haline gelmiştir. Ağırlıklı olarak özelleştirme işlemlerinin hızlandırılması gündeme getirilmiş ve söz konusu sürecin hız kazanmasına yönelik siyasî ve İktisadî yaptırımlar azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gündemine dahil edilmiştir. Bunun ötesinde, sosyal devlet döneminde işçi sınıfı ve diğer emekçi kesimin çıkarlarına yönelik olarak uygulamaya sokulan sosyal programların içeriğinin daraltılması ya da tümüyle kaldırılması 1980 sonrası uygulamaların temel hedefi haline dönüştürülmüştür.

Neo-liberalizmin özünü oluşturan “daha az devlet, daha fazla piyasa” tezi, Türkiye’deki ekonomik ve toplumsal yeniden yapılanmanın da yönünü belirlemiştir. Piyassanın, ekonomiyi ve toplumu düzenleyip yönetmesi gereken biricik güç olduğu iddiası, piyasaya en az müdahale edden devletin en iyi devlet modeli olduğu öne sürülerek gerçekleştirilmiştir. Geride kalan 30 yıl boyunca serbestleştirme ve kuralsızlaştırmayla birlikte özellşetirmeler, birbirini tamamlayıp güçlendirerek, toplumsal eşitsizliklerin derinleşmesi karşılığında sermayenin karlılığını arttırmaya hizmet etmiştir. Ne var ki, neo-liberal küreselleşme rejimi, Eylül 2008’de küresel kapitalist sistemin daha derin bir krize sürüklenmesiyle sonuçlanmıştır. Krizin etkileri 2010 sonrasında da devam etmiş, sermayenin finans kjrizi olarak başlayan süreç, ardından reel sektöre sıçramıştır. Türkiye’de neo-liberal uygulamaların sonucu ise, sağlık ve ğitim hizmetlerinin özelleştirilerrek paralı hale getirilmesi, işten çıkarmaların ve iş kazalarındaki artış, işsizlik ve yoksulluğun ise adeta bir sosyal politika durumuna getirilmesi olarak kendini göstermiştir.

Arka Kapak

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.