Öykü, roman ve senaryo yazarı Mustafa Angın 1954 doğumludur. Yirmi altı yaşından otuz altı yaşına değin gençliğini kapsayan bir kesit 12 Eylül diktası tarafından sökülüp alınmıştır. Samsun, Amasya ve Bartın cezaevlerinde yatar. İki sene Tokat’a sürgüne gönderilir.
Sanat ve Hayat dergisinde anlattığı öyküler sokağın direniş öyküleridir. Aynı anda Emeğin Serüveni dergisinde de yazmaya başlar. Bu dergilerde kırkı aşkın öyküsü yayınlanır. Romanlarının adresi ise sokaktır. Ankara Yüksel Caddesinde bir masa atarak kitaplarını sokakta tanıtır.
Ona göre yaşam, sorgulamayla başlar. Ancak her sorgulama yeni bir çatışmayı ve her çatışma yeni bir sorgulamayı göze alacağı kapı aralarını aralar.
Daha önce yayımlana Duvar romanı felsefi bir bilim kurgudur. Öykü ve roman sonrası, senaryo yazarlığına soyunan Angın, 5. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışmasına katılır. 180 dosya arasında ilk ona girerek finale kalır.
Genellikle romanda uyarlanan senaryoların tersine, senaryosundan yola çıkan Angın, bir değişikliğe daha tanıklık etmemizi sağlar. 1941 Nazi zulmünü Sinti Çingeneleri üzerinden aktaran bir yazarın yolculuğudur bu.