1980 istanbul doğumluyum. Kısa süren öğrenim hayatından sonra yaşamına çeşitli meslek dallarında seyrettikden sonra askerlik ve evlilikle beraber 3 çocuk ve 3 torun sahibiyim. Çeşitli sosyal ve siyasi faaliyetlerden edindiği bilgiler ışığında zihin, beden ve toplum üzerinde düşünmüş bu bilgileri toparlayarak görülmeyen duyguların vizyonunda geleceğe bırakmak istediği ilk yapıtım.