Bursa Kız Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra 1969 yılında öğretmenliğe başladı. Yıllar içinde eğitim pedagojisi, ilköğretim matematik öğretmenliği bölümlerini de tamamlayarak yirmi iki yıl resmî okullarda, otuz yıl özel okullarda olmak üzere, elli iki yıllık rutine bağlanmayan sürekli arayış ve gelişim içinde bir süreç yaşadı. Hâlen de kendisini bir eğitim çırağı olarak kabul ederek bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanabilme çabası içindedir.
1985-2012 yılları arasında İstanbul, Boğaziçi, Marmara ve Kültür Üniversitelerinin Sürekli Eğitim Merkezlerinde, 1995- 2012 yılları arasında da Amerika, İngiltere, İsviçre başta olmak üzere birçok ülkede ECİS ve IB eğitimlerine katıldı.
Londra’da Bath Üniversitesi’nde “Eğitim Yönetimi” Sertifika Programı’nı tamamladı.
Harward Üniversitesi’nde Howard Gardner’dan “Çoklu Zekâ” ve “Beş Akıl,” David Perkins’tan “Anlamaya Farklı Bakışlar,” Anderson’dan “Bilgiye Ulaştıran Bilişsel Beceriler” taksonomisi ile ilgili eğitimler aldı. California Berkeley Üniversitesi’nde İngilizce adı “Great Exploration Math Science” “Math Their Way” eğitim programlarına katıldı. Bu çalışmaların felsefesi, matematik ve fenin, yaşamın ta kendisi olduğu, somut yaşantı ve aktif yaşantı aracılığıyla çok kolay öğrenileceğidir. Bu uygulamalar üzerine dört yıl süren eğitimler aldı ve öğretmenleri ile çalışmalar yaptı.
Dünyada birçok ülkede uygulanan Uluslararası Bakalorya Programı’nın ilk yıllar programı olan PYP, Ortaokullar programı MYP ve Lise Diploma Programları ve uygulamaları üzerine çeşitli ülkelerde eğitimler aldı. Programların otorizasyonları ve uygulamaları ile ilgili çalışmalar yaptı.