Hayrettin Ökçesiz 1953’te Aksaray’da doğdu. Aksaray Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk öğrenimi gördü. T.C. Adalet Bakanlığı’nın burslu öğrencisi olarak Göttingen Üniversitesi’nde (Federal Almanya Cumhuriyeti) sorumluluk hukuku alanında doktora yaptı. 1984’te Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak göreve başladı. 1999’da Akdeniz Üniversitesi’ne geçti ve burada profesör olarak görevini sürdürdü. 2013 Eylül’ünde erken emekli oldu.

2005’ten kapatılıncaya değin (2015) Cumhuriyet Gazetesi “Bilim Teknoloji” haftalık ekinde “Hukuk Politikası” adlı köşe yazıları yazdı. Hukuk felsefesi ve sosyolojisi alanlarında telif ve çeviri çalışmalar yaptı. “Argumentum Aylık Hukuk Dergisi”nin 28. Sayısına kadar yazı işleri sorumluluğunu üstlendi. “HFSA – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi”nin kurucusudur.