1960 yılında Ankara Haymana’da doğan Mine Akdemir’in eğitim yaşamı Ankara ve İstanbul’da geçti. 1983 yılında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olduktan sonra öğretmenlik yaptı. İstanbul ve Ankara yaşamının birbirinden farklı renkleri ile sanat tarihi eğitiminin donanımı yazınsal çalışmalarını oldukça etkiledi. İki çocuk ve üç torun sahibi, emekli bir öğretmen ve yazmaya hiç ara vermeyen yazarın, Kalemime Düşen Öyküler isimli bir öykü kitabı bulunmaktadır.