Kimya mühendisi ve eğitimci Selmin Erk, 1987 yılında Transandantal Meditasyon’la başladığı stres yönetimi yaklaşımlarını 29 yıldır uygulamakta ve uygulatmaktadır.
20 yıl eğitimci olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında öğretmenlikten ayrılarak özel bir danışmanlık merkezinde derin dinlenme, stres ve kaygı azaltma uygulamaları eğitimi vermeye başladı.
2011 ve 2013 yıllarında Harvard Tıp Fakültesi’nde Mindfulness uygulamaları ve terapi eğitimlerini aldı.
2014 yılında Ed Halliwell ve Tessa Watt rehberliğinde Be Mindful eğitimine katıldı.
2014 yılında, Mindfulness in Schools Org’un “.b proje” eğit- meni oldu. Bu program, farkındalık derslerinin okullarda uygulanması için Cambridge, Exeter ve Oxford üniversitelerinde hazırlanmıştır. Mindfulness in Schools Organizasyonu’nun Türkiye eğitimcisidir.
2015 yılında Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi Mindfulness Tools (MBSR) eğitimini aldı.
Bu eğitim süreci içinde, Thich Nhat Hahn, Jon Kabat-Zinn, Ronald Siegel ve Florence Meleo-Meyers gibi hocalarla birlikte çalıştı.
2014 yılında Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Baş- kanlığı Psiko-Sosyal bölümüyle yürütülen çalışmalarda, stres yönetimi uygulamaları (özellikle mindfulness) eğitimcisi olarak yer aldı.
Farkındalıkla stres azaltma ve dikkat eğitimi, derin dinlenme konularında kurumsal ve bireysel eğitmenlik ve danışmanlık yapmaktadır.
Bu kitap, 2010 yılından bugüne verdiği eğitimlerin ders notlarından Didem Gürzap tarafından kitap haline getirilmiştir.
Selmin Erk ayrıca Dr. Şahika Erer ile birlikte Olumlu Düşünce El Kitabı’nı (2014) yazmıştır.